dr med. Piotr Siermontowski kmdr por. - absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Adiunkt Zakładu Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Specjalista Patomorfologii, Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Medycyny Transportu. Doktorat i rozprawa habilitacyjna oraz większość publikacji na temat następstw urazu ciśnieniowego płuc. V-ce Prezes (PTMiTH) Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Założyciel i Redaktor Naczelny kwartalnika Polish Hyperbaric Research, jednego z dwóch w Europie czasopism naukowych zajmujących się tematyką medycyny i techniki nurkowej i hiperbarycznej. Nurek Ratownictwa MW. Nurek III klasy. Instruktor nurkowania CMAS M2. Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w zakresie Medycyny Transportu, konsultant Komendanta Głównego PSP ds. Medycyny Nurkowej. Biegły medyk sądowy w zakresie medycyny nurkowej.

 

 

 

 

 

dr. hab. Piotr Siermontowski

prof. AMW

Diving Instructor **