dr hab. inż. Adam Olejnik prof AMW (Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni). Kierownik Katedry Technologii Prac Podwodnych w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej.

dr hab. inż. Adam Olejnik

prof. AMW